Kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse: Fortsatt noen ledige plasser – søknadsfrist snarest

Foto: NTNU

Etter svært gode tilbakemeldinger, har NTNU Videre valgt å igjen gjennomføre kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse.

Kurset er utviklet for både oppdrettsselskaper, teknologi- og tjenesteleverandører inklusive utviklere, og offentlig forvaltning. Ansatte på ulike nivåer og med ulike funksjoner vil ha stort utbytte av den kunnskap og refleksjon som dette kurset vil gi.

Kursstart er allerede 25. januar, men det er fortsatt noen ledige plasser.

Søknadsfristen er derfor snarest!

Les mer om kurset og send inn en søknad her.

Kurset omfatter følgende konkrete tema:

  • Risikobildet innen havbruk – hva er de viktigste hendelsene og hva er årsakene?
  • Sikkerhetsstyring som prosess
  • Lover, forskrifter og standarder
  • Kartlegging og analyse av risiko
  • Akseptabel risiko og akseptkriterier
  • Identifikasjon og valg av tiltak for å redusere risiko
  • Oppfølging av sikkerhet – menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold
  • Rapportering, gransking og læring av hendelser, ulykker og nestenulykker
  • Kommunikasjon og konsultasjon

Du får delta i gode diskusjoner med foredragsholdere og andre kursdeltakere. Hjemmeoppgaver tillater å anvende lært kunnskap direkte i eget selskap. Pilotkurset som gikk forrige vinter høstet gode tilbakemeldinger! Det tas høyde for at kurset kan gjennomføres virtuelt dersom nasjonale retningslinjer for å begrense smitte krever det.

Første samling av kurset vil foregå digitalt.