PAA kan brukes rutinemessig som desinfiseringsmiddel for vann i RAS

Foto: Nofima

Nofima, DTU Aqua og NTNU gjennomførte i perioden 2020-2021 en rekke vellykkede eksperimentelle tester og laboratorieanalyser i prosjektet RAS Health.

Prosjektet har sett på desinfeksjonsstrategier for å forbedre produksjon av Atlantisk lakseparr i resirkulerende akvakultur systemer (RAS) med ferskvann.

– Prosjektet har generert ny grunnleggende kunnskap og nye praktiske anbefalinger eller metoder, som vi tror kan ha innvirkning på RAS-desinfeksjonsstrategier, skriver Vasco C. Mota i en oppsummering av prosjektet.

Mota er forsker i Nofima og koordinator for prosjektet.

Eksponeringforsøk med PAA

I løpet av prosjektperioden er det gjennomført flere forsøksaktiviteter.

De gjennomførte blant annet forsøk for å finne terskelkonsentrasjonen av pereddiksyre (PAA) ved kort eksponering og forsøk med ulike administrasjonsmetoder (puls, kontinuerlig) av PAA ved lang eksponering, uten at negative konsekvenser ble observert for Atlantisk lakseparr.

Resultatene fra forsøkene viser at Atlantisk lakseparr tåler kort eksponering (én time) av PAA konsentrasjoner under 1,6 mg/L. Det ble heller ikke observert noen indikasjoner på forringet fiskevelferd ved kontinuerlig (eller puls) eksponering (i fire uker) av PAA konsentrasjoner under 1,0 mg/L.

Den overordnede foreløpige konklusjonen for disse prøveseriene er at konsentrasjoner av PAA under 1,6 mg/L (kort eksponering) og 1,0 mg/L (lang eksponering) ikke påvirker velferd, helse og ytelse hos Atlantisk lakseparr. Det ble også observert at turbiditeten og tilstedeværelse av bakterier i vannet økte ved kontinuerlig tilsats av PAA til RAS.

Ny metodikk

I løpet av prosjektet ble det også gjennomført en evaluering av infeksjonsforløpet/-bidraget for to patogenkilder i RAS og fiskens påfølgende infeksjonsdynamikk ved simulert brudd på biosikkerhet. Patogenkilder ble introdusert via inntaksvann i det ene forsøket og via vektor i det andre forsøket. Sykdom manifesterte hurtigere enn ved tradisjonell eksponering i gjennomstrømningssystemer.

I tillegg ble det i prosjektperioden gjennomført test og utvikling av ulike analyser for kvantifisering av biofilmaktivitet. Ny metodikk skal brukes i videre forsøk hos Nofima i 2022.