Webinar om kompetanseheving av ansatte gjennom en nærings-ph.d.

Bli med på webinar 27. januar mellom klokken 11:00 og 12:00.

Målet med dette webinaret er å gi innsikt i og engasjere til nærings-ph.d. som et verktøy for utvikling av ansatte i egen bedrift. Et Nærings-ph.d.-prosjekt gir en kvalifisert ansatt mulighet for videreutvikling. For bedriften vil det bidra til å videreutvikle virksomheten, styrke kompetanse, gi spisskompetanse på et fagfelt og økt nettverk i forskningsmiljø.

Kapasitetsløftprosjektet «Brohode havbruk 2050» har som mål å være et brohode for et bredt samarbeid mellom næring, forskning og utdanning innen havbrukProsjektet ledes av NTNU og ett av hovedmålene er å bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen. Dette omfatter blant annet å øke bruken av Nærings-ph.d.-ordningen. 

Meld deg på HER.