Konferanse

Brohodekonferanse 2022

  • Dato26. - 27. oktober
  • StedFrøya Kultur- og kompetansesenter
  • Bindende påmeldingJa
  • ArrangørBrohode Havbruk 2050
  • Trøndelag Fylkeskommune
  • BKS - Blått kompetansesenter
placeholder

Havbruk i Norge – en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett?

Høstens møtested for studenter og næringsliv - her utveksles kunnskap, kompetanse og erfaring. Sammen skapes nye ideer som vil styrke innovasjonstakt og rekruttering til havbruk.

Det blir politiske oppspill, presentasjoner av faglige og næringsrelaterte innovasjoner, samt dialoger rettet mot fremtidens havbruk. Studenter og elever står i sentrum når kunnskap- og erfaringsutveksling både inspirerer og fører til nye måter å tenke på.

Program og påmelding kommer.

Om Brohodekonferansen

Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Ved å få studenter og forskere ut til merdkanten økes forståelsen for de ulike prosessene i produksjonen av fisk, fôr, teknologi og tjenester, og for rammeverket til næringen.

Ved å sette faglig lys på de komplekse utfordringene i sektoren oppnås gjensidig tillitt og vi styrker mulighetene for utvikling av forskningsbaserte løsninger.

Koblingsarenaen mellom akademia og industri bidrar dessuten til økt næringsrelevans for studiene og til utvikling av kandidater som kan bidra til innovasjon i havbrukssektoren. Samspillet skjer på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise.

Hold deg oppdatert om konferansen via arrangementet på Facebook, og på Brohode Havbruk 2050 sin hjemmeside.