Konferanse

Brohodekonferansen 2023

 • Dato25. – 26. oktober
 • StedFrøya kultur- og kompetansesenter
 • Bindende påmeldingJa
 • ArrangørBrohode Havbruk 2050
placeholder

Digitalisering i havbruk – hvilken betydning får det for fisken, miljøet og samfunnet?

Havbrukssektoren har allerede tatt mange digitaliseringsverktøy i bruk langs hele verdikjeden. Vi ser endringer i blant annet fôring, vaksinering, slakting, foredlingsprosesser og i måten havbruk forvaltes og reguleres. Både EU og Norge stiller økte krav til næringen. «Farm to fork» strategien krever at produksjon av mat skal være klimanøytral, ha liten effekt på økosystem og biologisk mangfold, gi null forsøpling og at maten skal være trygg og sunn. Nye overvåkingsmetoder og smarte systemer kan gi oss ny informasjon, mer og raskere enn noen gang. Men er kystens infrastruktur rigget for slike løsninger? Og hvordan skiller vi «nice to have» fra «need to have»? Kan digitale metoder, verktøy og tvillinger utfordre eksisterende produksjonsmodeller og reguleringsmekanismer? Og hvordan vil dette komme fisken, miljøet og samfunnet til gode?

I oktober samler vi oss til ny Brohodekonferanse med temaer og spørsmål som: 

 • Hvordan kan digitale verktøy bidra til å nå de miljø-, velferds- og kunnskapsmål som havbrukssektoren møter?
 • Vi deler erfaringer rundt brukt av IT på merdkanten, i RAS anlegg og på slakteri.
 • Vi ser på hvordan havbrukssektoren kan nyttiggjøre seg digitale metoder fra andre bransjer.
 • Vi diskuterer muligheter for kunnskapsoverføring, læring og utdanning
 • Kunstig intelligens – hvilken betydning tror vi dette kan ha for havbrukssamfunn langs kysten?

Brohodekonferansen består av flere elementer arrangert over to dager: Studentdag, nettverksmiddag, konferanse og et toppledermøte. Studentdagen og toppleder er for spesielt inviterte, mens nettverksmiddag og konferanse er åpen for alle. Studenter, utover inviterte, er også velkomne til å delta på konferansen – her gir vi studentrabatt.

 • 25.oktober – Konferansemiddag på Hotell Frøya (kl. 19:00 – 22:00)
 • 26.oktober – Brohodekonferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter (kl. 08:30  -16:00)

Detaljert program og påmelding kommer.