Arrangement

Sirkulære verdikjeder tilknyttet landbasert oppdrett

  • Dato19. mai | 09:00 - 10:30
  • StedDigitalt
  • Bindende påmeldingNei
  • KontaktpersonSiri Aarland | siri@vindel.no | tlf: 473 17 022
  • ArrangørAure Næringsforum, NODE Kristiansund NCE Aquatech, Salfjord AS
placeholder

19. mai kl. 09.00-10.30 inviterer vi til et kort informasjonsmøte på Teams for å fortelle om prosjektet «Sirkulære verdikjeder tilknyttet landbasert oppdrett».

Aure Næringsforum, NODE Kristiansund NCE Aquatech og Salfjord AS har fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Aure kommune til å gjennomføre en mulighetsstudie for en sirkulær verdikjede basert på etablering av landbasert oppdrett på Aure. Mulighetsstudien utføres av Norconsult AS og har som mål å se på hvilke eksisterende verdikjeder som kan utvikles ved denne etableringen og tegne et fremtidsbilde for nye verdikjeder rundt landbasert oppdrett.

I sirkulærøkonomien er det naturlig å se på hvordan man i samarbeid med andre aktører kan bedre utnytte “spill” fra produksjonen til ny virksomhet eksempelvis spillvarme, slam og biprodukter etc. Det gjelder både i forhold til den vertikale verdikjeden på dagens matproduksjon fra fôr til slakt, men også hvordan dette kan gå over i nye løp som til landbruk og ny matproduksjon. Med et bredt samarbeid og felles satsing på sirkulærøkonomi kan vi redusere utslipp og forurensingen, sikre mattrygghet og skape nye arbeidsplasser.

Program:

  • Status på etablering av landbasert oppdrett – ved daglig leder Hans Ramsvik, Salfjord AS
  • Mulighetsstudie: «Sirkulære verdikjeder tilknyttet landbasert oppdrett» – ved prosjektleder Tor-Arne Helle, Norconsult AS
  • Dialog/spørsmål

Meld deg på her!

Har du spørsmål til møtet eller prosjektet, ta kontakt med Siri Aarland.