Webinar

Taskforce lakselus-webinar

 • Dato17. august, 09:30 - 12:00
 • StedDigitalt
 • Bindende påmeldingNei
 • ArrangørTaskforce/NTNU og FHF
placeholder

Taskforce lakselus arrangerer i samarbeid med FHF et webinar hvor de presenterer resultatene så langt.

Taskforce lakselus ble startet i 2016, og var finansiert av oppdrettsbedrifter, NTNU og FHF. Hovedfokus for prosjektet er «smittemekanismer for lakselus», og det forskes på mange tilnærminger til dette temaet. Seks PhD-stipendiater, to forskere, 25 masterstudenter og sju professorer har vært/er tilknyttet prosjektet, og nå videreutvikles prosjektet til å bli en forskningsplattform der kompetansen som er utviklet ved NTNU kan utnyttes videre. Et tett samarbeid med partnerbedriftene muliggjør forskning som er praktisk relevant og kan hjelpe oppdrettsnæringen i luseutfordringen.

I dette webinaret summeres de spennende resultatene fra forskningen.

Her kan du melde deg på webinaret.

Program

09:30 – 10:00: Taskforce lakselus’ historie og innhold – Yngvar Olsen og Anna S. Båtnes

  •  Lakselus på vill laksefisk
   Et historisk perspektiv – laksefiskere i sjø sine beskrivelser av og erfaringer med lakselus – Anna S. Båtnes.
   Lakselus på returnerende villaks – Yngvar Olsen.
   Sjøørretbiologi – effekter av lus og andre miljømessige forhold på fiskens atferd – Bengt Finstad.
   Parasitter i og på laksesmolt – Bengt Finstad.

10:00 – 10:45: Smittemekanismer for lakselus innen og mellom oppdrettsanlegg

  • Driftsstategier, utvikling og spredning av lakselus på kommersielle oppdrettsanlegg – Lone Jevne.
   Registrering av atferd hos rensefisk på en kommersiell oppdrettslokalitet – Brynjar Forseth.
   Smittemekanismer for lakselus i forbindelse med drift og operasjoner på oppdrettsanlegg – Maria Guttu.
   Ikke-medikamentell kontroll av lus: sammenlikning av avlusingsmetoder (SAMLUS-prosjektet) – Anna S. Båtnes.
   Spørsmål/diskusjon.

10:45 – 11:00: Pause

11:00 – 12:00: Grunnleggende biologi og genetikk

  • Kvantifisering av nauplier og kopepoditter av lakselus og skottelus i planktonsamfunnet langs norskekysten – Nathan Mertz.
   Lysresponser, lysfølsomhet og svømmeatferd hos lakseluskopepoditter – Cecilie Miljeteig.
   Energiforbruk og svømmeatferd hos planktoniske stadier av lakse- og skottelus – Stine Østerhus.
   Population analysis and structure and RNA interference to understand salmon lice biology and a review of the principles of controlling infestation in aquaculture facilities – Prashanna Guragain.
   Spørsmål og diskusjon.

12:00: Avlutning