Konferanse

TEKMAR 2022

  • Dato6. - 7. desember
  • Bindende påmeldingJa
  • ArrangørSINTEF Ocean
placeholder

Havbruksnæringen står overfor betydelige utfordringer, både med hensyn til bærekraft og produksjonskostnader. Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. Basert på dialoger gjennom årlige TEKMAR-konferanser utvikles samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings produkter og tjenester, og ved det bidra til økt innovasjon.

TEKMAR har blitt arrangert årlig siden 2003, med rekord i 2017 med over 400 deltakere. Det er en tung deltakelse fra industri hvor i størrelsesorden nærmere 80 prosent kommer fra oppdretts-, utstyrs- eller tjenesteproduksjonsleddet i lakseverdikjeden.

Prosjektledelse og praktisk tilrettelegging av TEKMAR ivaretas av SINTEF Ocean AS, ved forskningsleder Leif Magne Sunde. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk Industri, Sjømat Norge,  Norske Maritime Eksportører, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd, samt klyngene NCE Aquatech Cluster og NCE Aquaculture.

Årets konferanse arrangeres 6.- 7. desember, og det er forventet mellom 300 og 400 deltakere.  Melder du deg på innen 1. oktober, får du også early bird-pris.

Meld deg på her.

Det blir også mulighet for stand og profilering for firma som ønsker det, i minglearealet utenfor konferansesalen. Les mer om profilering her.

Program for konferansen kommer.