Konferanse

TEKMAR 2023

  • Dato5.-6. desember
  • StedClarion Hotel & Congress i Trondheim
  • Bindende påmeldingJa
placeholder

TEKMAR 2023 arrangeres i Trondheim 5. og 6. desember som konferanse nr. 21.

Påmelding til konferansen er godt i gang, og du kan nå velge plass for større eller mindre stand i mingleområdet. Les mer om våre profileringspakker her.

Vi forbereder et tidsaktuelt program på samme lest som tidligere år, med aktuelle presentasjoner, interessante foredragsholdere, gul-lapp-seanser og diskusjoner, både på scene og rundt bordene. Vi håper også i år på god deltagelse, gjerne 350-400 deltagere, og med en industriandel på 80 prosent kan du ta del i en møteplass, der laksens interesser uten sidestykke står i sentrum. Vi minner om muligheten til halearrangement i egen regi før eller etter TEKMAR, for å benytte muligheten til å formidle budskap til et relevant publikum.

OBS: «Early Bird-pris» til 15. september 2023.

Les mer og meld deg på her

Om TEKMAR

Havbruksnæringen står overfor betydelige utfordringer, både med hensyn til bærekraft og produksjonskostnader. Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. Basert på dialoger gjennom årlige TEKMAR-konferanser utvikles samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings produkter og tjenester, og ved det bidra til økt innovasjon.

TEKMAR har blitt arrangert årlig siden 2003, med 3-400 deltakere. Det er en tung deltakelse fra industri hvor i størrelsesorden nærmere 80 % kommer fra oppdretts-, utstyrs- eller tjenesteproduksjonsleddet i lakseverdikjeden.

Prosjektledelse og praktisk tilrettelegging av TEKMAR ivaretas av SINTEF Ocean AS, ved prosjektleder Leif Magne Sunde. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk Industri, Sjømat Norge,  Norske Maritime Eksportører, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd, samt klyngene NCE Aquatech Cluster, NCE Aquaculture og NCE Seafood Innovation.