Konferanse

TEKSET 2023

  • Dato14. - 15. februar
  • Bindende påmeldingJa
  • ArrangørSINTEF Ocean
placeholder

TEKSET er en arena der aktører i den norske settefisknæring drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av anlegg for yngel, settefisk og postsmolt. TEKSET skal fungere som en innovasjonsarena for settefisknæringen med særlig fokus på dagsaktuelle problemstillinger, samt ved å ta i bruk kunnskap fra andre næringer.

Konferansen ble arrangert for første gang i februar 2014 og er nå en viktig arena for aktører i norsk oppdrettsnæring der utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av settefisk og landbaserte anlegg tas opp. Arrangementet samler rundt 350 deltagere og er et søsterarrangement til TEKMAR, som i hovedsak omhandler sjøbasert teknologi.

Mer informasjon om TEKSET 2023 kommer.

Sett av datoene 14. – 15. februar 2023 allerede nå.