Seminar

Telling av laks som forutsetning for god drift – krav, status og løsninger for fremtidens antallskontroll?

 • Dato8. september
 • StedVærnes - Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport.
 • Bindende påmeldingJa
 • ArrangørSINTEF Ocean, NCE Aquaculture og NCE Aquatech Cluster
placeholder

Åpent seminar i regi av SINTEF Ocean, NCE Aquaculture og NCE Aquatech.

SINTEF Ocean og samarbeidspartnere inviterer til seminar basert på arbeid som gjennomføres i FHF-prosjektet PRESAL – Presisjon i antall laks (https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901684/).

Fiskeridirektoratet snakker om krav og forventninger til næringen rundt antallskontroll, og endringer i akvakulturforskriften relatert til dette.

I tillegg vil det være presentasjoner fra aktører fra hele verdikjeden og diskusjoner rundt bl.a. følgende temaer:

 • Mulig nøyaktighet i fiskeantall fra vaksinasjon til slakt
  • Hva er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll av antall laks gjennom hele produksjonen under realistiske arbeidsforhold?
 • Påvirkningsgraden til sentrale feilkilder i tellenøyaktighet
  • I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner med brønnbåt?
 • Tiltak rettet mot økt presisjon i antall fisk
  • Hvilke tiltak (organisatoriske, teknologiske eller operasjonelle) kan bidra til å øke nøyaktighet i antallskontroll?

Deltakelse på seminaret er gratis og inkluderer lunsj/servering. Reise og evt. hotellopphold må ordnes og betales av den enkelte deltaker.

Påmelding på https://events.provisoevent.no/sintefocean/events/presal/register

Vi ønsker å gi flest mulig deltakere muligheten til å holde innlegg. Ønsker du å presentere? Ta kontakt så tar vi en prat (Kontakt 48079947 forsker SINTEF Ocean, Hans Tobias, hans.slette@sintef.no)

Program

10:00-11:00, Del 1:

 • Rammer og forventninger – Frank Jakobsen, FHF
 • Arbeidet med endring i akvakulturforskriften – Erik Vikingstad, Fiskeridirektoratet
 • Betydningen av god telling for laksenæringen – Brit Uglem Blomsø, Sjømat Norge
 • Presentasjon av PRESAL-prosjektet – Andreas Misund, SINTEF Ocean

11:00-11:15, Pause

11:15-12:15, Del 2:

 • Utfordringene med presisjon i settefiskfasen – Inger Lise Breivik, Bremnes Seashore
 • Telling med brønnbåt – Avventer bekreftelse
 • Antallskontroll og tilliten til tallene i matfiskfasen – Avventer bekreftelse
 • Slakteri som fasit? – Avventer bekreftelse

12:15-13:15, Lunsj

13:15-14:15, Del 3:

 • Telleteknologi og optimal bruk – Lars Georg Backer, FLS
 • Hva gjøres på teknologifronten? – Avventer bekreftelse
 • Har design av rørsystem en rolle i telling? – Gunn-Marit Nerem, Cflow
 • Fremtidig antallskontroll – Avventer bekreftelse

14:15-14:30, Pause

14:30-15:30, Del 4

 • Diskusjon om tema 1 – Hva er praktisk mulig med dagens løsninger?
 • Diskusjon om tema 2 – I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten?
 • Diskusjon om tema 3 – Hvordan kan vi oppnå bedre nøyaktighet?