Illustrasjonsbilde fra fôringssentral hos Bjørøya. Foto: Kari Thyholt

NCE Aquatech lunsjwebinar:

Fôringsteknologi på biologiens premisser – hva er viktig for fôringsansvarlig?

Optimal fôring er av stor betydning for både fiskens velferd og vekst, fôr-utnyttelse og dermed oppdretters økonomi. Målet med dette webinaret er å sette fokus på fiskens biologi og samspillet med mennesket i det operative knyttet til fôring. Her kan det være mange spørsmål: Hvilke biologiske, naturgitte og praktiske forhold påvirker fiskens adferd og appetitt? Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette? Hva er viktig i samspillet mellom fisken og mennesket som har ansvar for fôringen? Hvilke kunnskaper har vi som er viktig fremover for å optimalisere fôringen, og hvilke kunnskaper trenger vi mer av? Både oppdrettere og teknologileverandører vil by på dybdekunnskap og synspunkter sett fra sine ståsteder.

Målet med webinaret er refleksjon som kan bidra til økt bevissthet rundt, og til den videre profesjonaliseringen av fôring.

Påmelding nederst, og del gjerne med interesserte kolleger. Dette er en fin anledning til en lærerik lunsj i fellesskap!

Programskisse (under arbeid)

11.00 Velkommen

Del 1- Oppdretters kunnskap og praktiske erfaringer fra hverdagen med skjermbasert fôring: Hvilke biologiske, naturgitte og praktiske forhold påvirker fiskens adferd og appetitt? Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette for den operasjonelle hverdagen knyttet til fôring?

  • En senterleder (vekstsentral) sine betraktninger. Foredragsholder: vil bli annonsert
  • En operatør sine betraktninger.  Foredragsholder: vil bli annonsert

Del 2: Hvilke biologiske, praktiske og naturgitte forhold mener teknologileverandørene er viktige, og hva trenger vi mer kunnskap om for å optimalisere fôringen ytterligere?

  • Parametere av betydning for optimal fôring v/ Vidar Myhre, Spillfree Analytics AS.
  • Muligheter for kontinuerlig læring av fiskens appetittadferd og ekspertisen til operatør v/ Ole Fretheim, Bluegrove

Spørsmål og diskusjon.

Programmet avsluttes kl 12:00, men rommet vil bli holdt åpent for videre uformell diskusjon i 30 minutter til.

Om foredragholderne (oppdateres)

Vidar Myhre. Foto: Spillfree
Analytics AS

Vidar Myhre er grunder og daglig leder i Spillfree Analytics AS. Han har over 20 års erfaring fra akvakulturnæringen, og har hatt lederstillinger hos Marine Harvest, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensiale for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom økt tilvekst og redusert fôrspill. Spillfree ble stiftet i 2016  og er en teknologi- og kunnskapsleverandør som jobber med optimalisering av biologiske prestasjoner. Selskapet er i vekst har i dag 12 ansatte i Trondheim.

 

Ole Fretheim. Foto: Bluegrove

Ole Fretheim er Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Han har jobbet 15 år i næringen, med fôringredienser til laks, bygget opp forretningsområde for akvakultur i Philips og jobber nå som salgssjef for fôringsløsninger i Bluegrove. Teknologiselskapet bruker hydroakustikk til å måle fiskeadferd i hele vannsøylen. Kombinert med miljøparametre, info fra kamera og læring fra operatør brukes maskinlæring til å optimalisere og forenkle fôringsprosessen. Selskapet har i dag 65 ansatte og et bredt produktspekter til akvakultur.

 

 

Her kommer presentasjon av flere foredragsholdere.

Aquatech lunsjwebinar om fôring - august 2021

    Informasjon vil bli sendt til epostadressen du har registrert over.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.