Arbeidsmøte for å sjekke grunnlag for prosjektsamarbeid på telling av fisk

07
feb

07. feb 10:00 - 14:00

Trondheim. Adresse kommer.

Samarbeid for forbedret telling av fisk 

God teknologi og godkjent metodikk for telling av fisk i sjøbasert oppdrett har vært uttrykt som et problem for oppdrettere i klyngen. Problemet ble diskutert i fagforumet Sjøbasert oppdrettsteknologi, og nå setter vi det på agendaen gjennom en egen workshop hvor alle bedrifter(må være medlem av NCE Aquatech) med interesse til å delta i utvikling inviteres til å delta. Målet med workshopen er å identifisere potensialet for samarbeidsprosjekter som kan bidra til å løse de identifiserte problemstillingene

En forundersøkelse som vil bli presentert peker mot at  årsaksforholdene og mulighetene kan være knyttet til ikke bare forbedret teknologi, men også metodikken knyttet til anvendelsen, altså selve operasjonene.

Mål:

  1. Øke bevisstheten rundt telleproblematikken
  2. Identifisere hvem som ser verdi i å iverksette prosjektsamarbeid

Program:

1. Bakgrunn for arbeidsmøtet (Kari Thyholt)

2. Problemstilling rundt telling av fisk. Innhentede innspill fra næringen, litt fra forskning og skillet mellom teknologi og metode.

3. Problemeiers interesse for prosjekt (person annonseres senere)

4. Runde rundt bordet:

  • Interesse (mulig verdi for bedrift og kunde)
  • Kompetanse
  • Mulig rolle i prosjekt

5. Diskusjon

6. Konklusjon

7. Hvis aktuelt se på finansieringsmuligheter

8. Aksjoner

Vi har ambisjoner om å avslutte før kl 14, men ser an hvor langt deltakerne ønsker å gå med diskusjonene.

I tillegg til dette arbeidsmøtet kan vi også bidra hvis noen har prosjektidéer de ønsker bistand til å videreutvikle, f eks til å finne de rette prosjektpartnerne eller fasilitere møter mm. Velkommen til å ta kontakt med Ivar ([email protected]) eller Kari ([email protected]) eller andre i klyngeteamet hvis dette er av interesse.

 

 

Påmelding til møte i fagforum Sjøbasert oppdrettsteknologi 07.02.20