«Bli kjent-møter» med Chilenske kunder (Prosjekt Global Growth)

15
aug

15. aug - 16. aug

Innovasjon Norge, Trondheim

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Innovasjon Norge vil gjerne ta deg i hånden og leie deg frem til kundene! Dette er første skritt på veien og starter i Trondheim under AquaNor.

Programoversikt

Prosjektet Global Growth Chile Salmon Aquaculture består av to ukesbesøk til markedet i Chile hvor vi besøker relevante beslutningstagere, som gjør det mulig å komme inn i det chilenske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet.

I tillegg vil prosjektet inneholde to til tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Chile, for å planlegge relevante B2B møter, og bearbeide inntrykk underveis og erfaring fra besøk.

 • 15. August Møte i Trondheim hos IN, med Chilenske delegasjonen til AquaNor
 • 16. August: kick-off samling i Norge for prosjektet, erfaring fra norske selskaper som har hatt aktivitet i Chile over lengre tid.
 • Oktober/November: Første markedsbesøk til Chile: Møter med flere av de store aktørene og viktige organisasjoner innenfor industrien i Chile.
 • November/Desember: Samling i Norge for erfaringsutveksling, planlegging og forberedelser til neste markedsbesøk
 • Februar/Mars: Andre markedsbesøk til Chile basert på ønsker og behov fra selskapene.
 • April: Siste samling og ønsker fra bedriftene om bistand for søknader IN og evaluering.

Interessert? Meld din interesse til Innovasjon Norge allerede nå for å høre mer)!

Her er en flyer med tidsplan.

 

Markedsmuligheter

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Det er også svært mange bedrifter fra Norge som betjener markedet, enten gjennom lokal tilstedeværelse eller gjennom eksport. Det er imidlertid gap i verdikjeden og det er i tillegg planer om å øke produksjonen, blant annet gjennom å utvide produksjonen til andre lokale arter. Dette gir åpninger og muligheter for norske leverandører, og med de åpningene i verdikjeden som finnes, sammen med planene for bærekraftig vekst, tror vi det er en god periode for å undersøke markedet nærmere.

Hvem skal delta?

Du har produkter eller tjenester innenfor følgende områder:

 • Resirkulering og vannbehandling
 • Kamerateknologi, inspeksjon og digitalisering
 • Teknologi for storsmolt
 • Fòr-teknologi
 • Moderne mærteknologi
 • Offshore løsninger
 • Fiskehelse, lusebekjempelse og sykdomsbekjempelse
 • Digitalisering av sjømatindustrien og ulike software løsninger
 • Transport av fisk

Hva kan du forvente:

Vi vil støtte deg i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Hvert prosjekt er skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet.

Programmet inkluderer

 • Workshops og forretningsmodellering
 • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
 • B2B-møter med relevante representanter fra det chilenske markedet
 • Innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder
 • Forståelse av chilenske forretningsmiljøer og sosial samhandling
 • Økt markedsinnsikt
 • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Chile, blant annet om IPR, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

Deltageravgift

30 000 kroner per selskap som velger å bli med til Chile (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv). Første møte er gratis og uforpliktende.

Kontakt IN:

Marianne Hestvik

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4747639997

Epost: [email protected]

Link to nettsiden: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/global-growth/global-growth-chile-salmon-aquaculture/