Brohodekonferanse høst 2018

30
okt

30. okt - 31. okt

NTNU Brohode Havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere en varig, dynamisk regional arena hvor NTNU, i samspill med den videregående skolen og representanter for alle deler av sjømatnæringa, samarbeider om å oppnå følgende:
-Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
-Styrke rekrutteringen til den marine sektoren
-Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

Brohodekonferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Guri Kunna videregående skole, NCE Aquatech Cluster og BLÅTT Kompetansesenter