Brohodekonferanse vår 2018 i Bjugn

07
mar

07. mar - 08. mar 19:00 - 14:30

Bjugn

NTNU Brohode Havbruk

– Et regionalt kunnskapssamarbeid

Brohodekonferanse Vår 2018 – torsdag 8. mars, Bjugn Kulturhus

I vår drar Brohodekonferansen til Fosen – en spennende region med mange ulike havbruksaktører! Engasjerte studenter fra ulike studieretninger innenfor teknologi, biologi/bioteknologi og samfunnsvitenskap møter næringen og ser på mulig samarbeid gjennom studentoppgaver, praksisplass eller sommerjobb. Studenter og interesserte veiledere bruker onsdag 7. mars til å besøke ulike virksomheter i regionen.

Onsdag 7. mars: 19:00 Felles middag studenter og næring (Ankeret Brygge, Lysøysund)

Torsdag 8.mars: 08:00-14:30 Konferanse (Bjugn Kulturhus)

Brohodekonferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Guri Kunna videregående skole, NCE Aquatech Cluster og BLÅTT Kompetansesenter.

Informasjon og påmelding her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev