Brohodekonferansen Høst 2020

27
okt

27. okt - 28. okt

Hitra/Frøya

Hold av datoen for høstens Brohodekonferanse den 28. oktober.

Det blir studentdag og felles middag med næringspolitiske innslag (også for bedrifter) den 27. oktober.

Følg med på nettsiden til Brohode Havbruk 2050