Brohodekonferansen 2021

Bli med på middag på Hotell Frøya onsdag 27. oktober og konferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter den 28. oktober!

Brohodekonferansen er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Foredrag og interaktive sesjoner mellom studenter, forskere, elever og næringsaktører vil skape nye ideer til styrket samspill og økt innovasjonstakt i havbruk.

Du får høre spennende foredrag fra:

Program for konferansen

Middag på Hotell Frøya den 27. oktober er fra kl. 19:00-22:00.

Brohode Havbruk er et samarbeid mellom: