Brohodesamlingen våren 2020

10
mar

10. mar - 11. mar

Flatanger og Rørvik (valgfritt)

BROHODESAMLING VÅR 2020, FLATANGER / RØRVIK, 10.-11. mars

Brohode Havbruk er et møtested for næringsliv, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Konferansen ønsker å bidra til økt næringsrelevans av studiene og til utvikling av kandidater som kan svare på komplekse utfordringer i havbrukssektoren. Det gjør vi gjennom samspill på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise.

Vårens Brohodesamling arrangeres i samarbeid med Havbruksparken Midt-Norge i Flatanger, Nærøysund kommune og INNOVArena. Det legges det opp til en idémyldring mellom elever, bedstudenter, forskere, lærere, næringsaktører. Sammen skal vi løfte havbruk fra en erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring.

Målet med arrangementet er å identifisere problemstillinger som er viktige for næringsaktørene og som kompetansemiljøene i Trondheim kan bidra til å løse gjennom student- og forskningsprosjekter. Mer spesifikt kan det dreie seg om sommerjobb, bachelor- eller masteroppgave, næringsphd, utplassering, FoU prosjekter, jobbrekruttering.

Brohodesamlingen vil finne sted parallelt i Flatanger og Rørvik. Deltakerne velger destinasjon på forhånd basert på faglige interesser.

Informasjon oppdateres på nettsiden til Brohode Havbruk 2050.