Digitalt arbeidsmøte: Hvordan komme i gang med å bruke store datasett for bedrifter innen havbruk?

30
okt

30. okt 09:00 - 11:30

Digitalt

Digitalt arbeidsmøte: Hvordan komme i gang med å bruke store datasett for bedrifter innen havbruk?

Dato: 30.oktober 2020

Kl.09.00-11.30

Store data blir ofte definert som datasett som er så store og komplekse at konvensjonelle verktøy ikke kan håndtere det store volumet, variasjonen og endringstakten. Mange begynner med å stille feil spørsmål når de skal begynne med store datasett. Det viktigste å tenke på er: Hva er det dette datasettet kan fortelle oss som vi kan få noe verdi ut av?

Innenfor havbruk samles det inn enorme mengder data på bedriftsnivå, bransjenivå og på tvers. Det dukker til stadighet opp nye datakilder og krav til innsamling av data, men for den enkelte aktør kan det være uhåndterlig og vanskelig å komme i gang.

Vi ønsker å se nærmere på en praktisk tilnærming til hvordan hver enkelt bedrift kan tilegne seg nok kunnskap til å komme i gang med å definere hvilken verdi man ønsker å få, hvilke datasett man trenger, valg av styrings- og beslutningsverktøy og hvorfor det er så viktig å gjøre dette grunnarbeidet før man setter i gang. Vi får en praktisk gjennomgang av et eksempel fra en bedrift.

I tillegg får vi et innblikk i hvordan det jobbes med store data på bransjenivå, gjennom AquaCloud 2.0 prosjektet har man sett på felles utfordringer for å dele og samle inn datasett på tvers av aktørene og hvorfor standardisering er viktig.

Arrangementet er for partnere i NCE Aquatech Cluster og Node Kristiansund.

PROGRAM

09.00 – 09.10 Velkommen – Introduksjon av mulige anvendelsesområder ved Bjørn Damhaug Fosen Innovasjon AS

09.10 – 09.20 Hvordan håndterer data med mange parameter/variabler? Margrete Emblemsvåg Møreforsking AS

09.20 -09.40 Presentasjon av samarbeidsprosjektet «Bedre datagrunnlag i havbrukssektoren» ved  Øystein Næss aPOINT AS

09.40 – 10.00 Presentasjon av AquaCloud 2.0 (link til prosjektet) ved Jørn Thorsvik Aqcelera AS

Pause

10.15.- 11.00 Workshop grupper med gruppeledere

Workshopspørsmål

  1. Introduksjonsoppgave: Hvilken verdi kan bruk av store data ha for bedriften du representerer?
  2. Hva er de 3 største utfordringene for å ta i bruk data?
  3. Hvordan kan vi jobbe videre for å komme over utfordringene?

11.00 -11.25 Presentasjon og diskusjon fra workshop – plenum

11.25-11.30 Oppsummering – veien videre ved Siri Aarland Vindel AS

Gå til påmelding

PS: Hvis du ikke får bekreftelse på påmeldingen, kan den ha havnet i søppelposten.

Frist: 29. oktober kl 15:00.