EATiP Forum: Technologies for animal welfare

26
nov

26. nov 10:00 - 12:00

Digitalt

EATiP Forum:  Technologies for animal welfare

NCE Aquatech Cluster og andre europeiske akvakulturklynger er medlemmer i EATiP (eatip.eu). Her gir vi felles innspill til EU-programmene, og vi vil åpne dører for internasjonale nettverk og samarbeid for bedriftene. EATiP starter i høst med jevnlige virtuelle fagfora for sine medlemmer. Språket er engelsk. Her får våre partnerbedrifter en ny kanal for kontakt med andre europeiske akvakultur-miljøer!

Andre virtuelle forum går av stabelen den 26. november kl 10:00 – 12:00 CET.

Tema: «Technologies for animal welfare».

Program og påmelding er under utarbeidelse. Aktuelle temaer er sensorer for monitorering, bruk av datamining, verktøy for benchmarking, nye metoder for ledelse som har positiv effekt på dyrevelferd. Interesserte bedrifter fra klyngen spilles inn som mulige foredragsholdere.