Endelig søknadsfrist MarTERA

06
sep

06. sep

Utlysningen MarTERA: Marine and maritime technologies for a new ERA har skissefrist den 29. mars og frist for fullstendig søknad den 6. september 2019. Satsningsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologier
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner
  • Avansert fremstilling og produksjon
  • Trygghet og sikkerhet

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst to uavhengige institusjoner fra minst to ulike deltakerland. Søknader med norsk deltagelse må inkludere norske industripartnere.

Les gjerne mer info i tidligere nyhetssak