Etter- og videreutdanningskurs i Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk – samling 2

18
jan

18. jan - 19. jan

NTNU, Trondheim

NTNU Videre kan nå tilby etter- og videreutdanningskurs innen» Sikkerhetsstyring og risikoanalyse innen havbruk». Påmelding er lagt utpå NTNU Videre sin nettside!

Dette kurset er utviklet i regi av Brohode Havbruk 2050, og målet er å gi deltakerne innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk. I begrepet «sikkerhet» legger vi både sikkerhet for personell, utstyr og fisk, skader på miljø og fiskevelferd. Etter gjennomført kurs skal deltagerne kjenne hovedelementene i god styring av sikkerhet, og de skal kunne bidra til å utvikle disse og bruke de i praksis i sin egen virksomhet.

Kurset gjennomføres med 2 samlinger fylt med spennende diskusjoner og gruppeoppgaver, interessante forelesninger, og tilslutt en avsluttende eksamen. I tillegg til faglig og teoretisk påfyll vil dere få 7,5 studiepoeng på masternivå.

Datoer:

  • Første samling: 7.- 9. desember 2020
  • Andre samling: 18.- 19. januar 2021
  • Eksamen: 02. februar 2021

Endringer kan komme hvis kurset må holdes digitalt.

Informasjon om kurset finner du HER.