Fagforum Automatisering av slakteri og videreforedling – ny Kick off

10
sep

10. sep

Scandic Lerkendal, Trondheim

Vi har restartet fagforumene i ny form, og nytt fagforum «Automatisering av slakteri og videreforedling» inviterer til sitt første møte.

Tid: 10 september

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Hensikten med møtet er å komme i gang med dagsaktuelle temaer som har stort potensial for å øke hastigheten på innovasjon og teknologiutvikling innen slakteri og videreforedling, og ta stilling til hvilke av disse fagforumet skal jobbe med det kommende året. For å hjelpe oss i gang med diskusjonen inviterer vi foredragsholdere med inngående praktisk kunnskap om tema som kan være aktuelle.

Tentativt program

Lunch
Velkommen og innledning
Foredrag (oppdateres)

Innovasjonsbehov innen slakteri og videreforedling

…..

Kaffepause
Workshop:
– Hvilke dagsaktuelle temaer har størst potensial for å øke hastigheten på innovasjon og teknologiutvikling innen automatisering av slakteri og videreforedling?
– Hvilke av disse temaene ønsker vi arbeide med i fagforumet?
– Hvordan bør vi jobbe med de temaene vi har valgt ut?
Informasjon om kommende muligheter i klyngen

 

Meld deg på her.