Fagforum Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi

16
sep

16. sep 11:30 - 16:00

Clarion Hotell Brattøra, Trondheim

Vi inviter til det første møtet i fagforum avfallsbehandling og sirkulærøkonomi. Dette fagforumet vil være særlig relevant for personell med ansvar for utviklingsløp og kvalitet, både hos utstyrsleverandører, oppdrettsselskap og FoU-institusjoner. I dette første møtet ønsker vi å belyse både hvordan det jobbes i dag, hvilke muligheter en ser framover og de overordnede ønskene for bransjen som en helhet.

Hoveddelen av fagforumet vil være en workshop hvor resultatet vil være innspill til videre arbeid i dette fagforumet for 2019 og 2020.

11:30 Lunsj
12:30 Velkommen og innledning Merete G. Sandberg, NCE Aquatech/BDO
12:45 Potensialet i sirkulærøkonomisk tankegang Johan Berg Pettersen, NTNU
13:05 Status og videre innovasjonsbehov sett fra en utstyrsleverandør side Noralf Rønningen, Scale AQ
13:25 Behov og muligheter gjennom bedre avfallsbehandling og sirkulærøkonomi, sett fra en næringsorganisasjon sin side Arild Røe, Sjømat Norge
13:45 Kaffepause
14:15 Workshop hvor sentrale spørsmål vil være:

  • Hvilke områder har størst potensial for økt verdiskaping?
  • Hvilke av disse temaene ønsker dere å jobbe videre med i felleskap?
  • Ønsker for hvordan bør fagforumet metodisk jobbe med de utvalgte temaene

Fagforumene skal være klyngas møteplass for fokus på dagsaktuelle temaer, med mål om å øke hastighet på innovasjon og teknologiutvikling. De skal bringe aktører sammen rundt prioriterte tema over tid.

Fagforumets mål:

  • Attraktive og lærerike fagmøter
  • Bygge kontaktnett innenfor tema
  • Utløse konkrete samarbeid, utviklings- og leveranseprosjekter
  • Økt konkurransekraft for aktuelle bedrifter og havbruksnæringa generelt

Meld deg på.