Fagforumskonferanse

29
nov

29. nov 08:45 - 15:00

Scandic Nidelven, Trondheim

Den 29. november inviteres partnerbedrifter i NCE Aquatech til høstens viktigste faglige treffpunkt, Fagforumskonferansen.

MELD DEG PÅ HER: https://events.provisoevent.no/teknologiakvarena/events/fagforumskonferanse-2019/register

Som i 2018 inviterer vi til en fagdag hvor alle klyngens 6 fagforum kjører parallelle sesjoner. Nytt for 2019 er at vi har inngått et samarbeid med Sjømat Norge om Teknologi- og servicekonferansen (28. november) og Fagforumskonferansen legges derfor til dagen etter denne, den 29. november. Vi håper alle våre partnerbedrifter benytter anledningen til å delta både på Teknologi- og servicekonferansen og Fagforumskonferansen.

I fjor samlet Fagforumskonferansen nærmere 90 deltakere og med et spennende program under utarbeidelse håper vi på å samle enda flere i år. Under årets konferanse vil dere få høre mer om resultater fra prosjektet Brohode Havbruk 2050, hvor vi setter fokus på resultatene fra de tre arbeidspakkene: Etter- og videreutdanning, Næringsphd og Forsker ut i bedrift, i tillegg til interessante foredrag og muligheter for diskusjoner i alle seks fagforumene.

Flere foredrag og foredragsholdere er allerede bekreftet, og dere finner et løpende oppdatert program under:

Tidspunkt Tema
08:30 Registrering og kaffe
08:45 Velkommen til årets Fagforumskonferanse
 
09:00
Brohode Havbruk
09:00
– etter og videreutdanning, presentasjon av nye kurs for havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri
09:15  – nærings-phd, veiledning og inspirasjon for nærings-phd til din virksomhet
09:30  – forsker i bedrift, resultater så langt og muligheter for næringslivet
09:45 Pause
Tidspunkt Rom 1 Rom 2
FAGFORUM: Automatisering i slakteri og videreforedling FAGFORUM: Helse, miljø og sikkerhet
10:15 Velkommen Velkommen
10:25 Singulering av laks på slaktelinje, utfordringer sett fra Lerøy Midt sin side, v/Produksjonsdirektør Pål Kleven, Lerøy Midt Kompleksitet i operasjoner, risikostyring og beredskap, v/ Lisbeth Andersen, Helse-Midt
10:40 Singulering av laks på slaktelinje, muligheter sett fra FoU, etter befaring hos Lerøy Midt, v/Forsker Elling Ruud Øye, SINTEF OCEAN Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen, TBA
10:55 «State of the art» og muligheter innen automatisert vask av slaktelinje, v/Forsker Elling Ruud Øye, SINTEF OCEAN Nye innovasjoner for bedre HMS, TBA
11:10 Oppsummering og spørsmål Oppsummering og spørsmål
11:30 Lunsj
  FAGFORUM: Landbasert oppdrettsteknologi FAGFORUM: Teknologi og service, sjøbasert oppdrett
12:30 Velkommen Velkommen
12:40 Prosjekteringsprosessen – mer enn bare rør og RAS, v/ Sverre S. Larsen, Multiconsult Egne erfaringer og behovet for å dokumentere fiskevelferd ved teknologiutvikling v/ Lars Georg Backer
12:55 Nye muligheter for kontinuerlig måling av vannkvalitet Behov for dokumentasjon av biologi i teknologiutvikling, TBA
13:10 Foredrag vil bli annonsert senere Noen innspill på hvordan man kan dokumentere fiskevelferd i teknologiutvikling v/ Jørgen Krogstad, Norconsult AS
13:25 Oppsummering og spørsmål Oppsummering og spørsmål
13:40 Pause
  FAGFORUM: Sjøbasert oppdrettsteknologi FAGFORUM: Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi
14:00 Velkommen Velkommen
14:10 Hyperspektral avbilding av havet fra verdensrommet og muligheter for havbruksindustrien, v/Sivert Bakken, Stipendiat, NTNU Sirkulærøkonomi i Plasto AS v/ Lars Stenerud, Plasto AS
14:25 Trådløs under vann – fleksible løsninger for fiskeverlferd og driftskontroll, v/ Thelma Biotel, Erik Høy Hvordan jobber Thamsklyngen med sirkulærøkonomi v/ Berit Arntsen
14:40
Q-Free om
standardisering fra A til Å.
Eksempler på hvordan det kan gjøres. Fokus på markedet v/ Steinar Furan, Q-Free
Foredrag vil bli annonsert senere
14:55 Oppsummering og spørsmål Oppsummering og spørsmål
15:15 Ferdig for dagen. Vel hjem!