Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene. Havbruksnæringen, som den største produsenten av hardplastavfall i Norge, må bidra til å sikre gjenvinning av plast fra næringen. Det jobbes allerede for å samle, gjenvinne og skape verdi av plast i verdikjeden. Men hvor langt har næringa egentlig kommet? Og er den nasjonale strategien konkret nok til å nå målet om dobling? 

NCE Aquatech Cluster og Bellona inviterer til et faglig dypdykk i tematikken under Aquanor 2021.  

 

Agenda  

Velkommen – introduksjon til tematikken  

Politiske føringer og ny norsk strategi for sirkulær økonomi 

Hva gjør havbruksnæringen? Korte innlegg fra fire virksomheter  

Hva må til for å oppnå god sirkulær håndtering av plast i oppdrettsbransjen? 

Plasto v/ Runar Stenerud – Marked- og Utviklingssjef 

ScaleAQ v/ Hanne Digre – Direktør for bærekraft 

Grieg Seafood v/ Jostein Iversen, Global Bærekraftsrådgiver 

Oceanize v/ Tormod Steen, Prosjektleder 

Panelsamtale – Spørsmål og samtale mellom innlederne 

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer. Hvordan får vi til gode ordninger som sikrer reduksjon av jomfruelig plastforbruk, gode innsamlingsordninger, gjenvinning og gjenbruk av materialer? Har vi de insentiver vi trenger eller finnes det fortsatt barrierer?

poco plast logo

Arrangementet springer ut fra samarbeid i prosjektet POCOplast. Et prosjekt som skal undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Les mer her 

 

Bellona logo

NCE Aquatech Cluster Logo