Frist obligatorisk skisse, forskerprosjekt: BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX, SAMKUL

02
mai

02. mai 13:00 - 13:00

Forskningsrådet utlyser midler til forskning som bidrar til en samfunnsansvarlig, bærekraftig utvikling av bioøkonomien i Norge og inviterer til prosjekter med mål om økt ressursutnyttelse i biobaserte verdikjeder/kretsløp.

Utlysningen er spesielt rettet mot:

primærproduksjon, produksjon, teknologi og løsninger
rammebetingelser og næringspolitikk
forretningsmodeller, forbruker- og markedsaspekter
kulturelle forutsetninger og sosiale konsekvenser
Utlysningen er delt i to:

Del 1: Inn til 40 millioner er satt av til prosjekter innenfor BIONÆRs ansvarsområder.
Del 2: De øvrige 60 millioner gjelder fellesutlysningen mellom alle programområdene til Forskningsrådet (BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX OG SAMKUL).
Man kan søke om 2 – 2,5 millioner kroner per år over en periode på 3-4 år, og må legge inn om man søker på del 1 eller del 2.

Det er nå åpnet for obligatoriske skisser med frist 02. mai kl. 13:00. Skissen skrives ut fra en tilgjengelig mal på Forskningsrådets nettsider og opprettes i nettportalen. Dersom skissen blir godkjent i henhold til kriteriene i utlysningen kan man søke på hovedutlysningen med frist 12. september kl. 13:00.

Gå til Forskningsrådets portal her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev