Horizon 2020 – Master of Finance and EC Audits

29
mai

29. mai - 31. mai 09:00 - 15:30

Forskningsrådet, Oslo

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Dette kurset, som går over tre dager, inneholder:

  • En introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, med en praktisk vinkling.
  • En workshop på avansert nivå, hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).
  • Diskusjoner om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres  i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser.
  • En introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki.
  • En workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som proskjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.

Les mer informasjon på Forkningsrådets sider.

Meld deg på vårt nyhetsbrev