Hvordan få støtte til å bygge spisskompetanse i bedriften med nærings-phd

23
apr

23. apr 10:00 - 12:00

Webinar

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift

Dette tilbudet fra Forskningrådet er en unik mulighet for selskaper i næringen til å få støtte til forskning på egne premisser. Og hva går det så ut på?

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Prosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften, og den ansatte får dermed en forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer. Samarbeidet med universitet eller høyskolen sikrer også økt forskningskompetanse og -kunnskap for både kandidaten og bedriften som helhet.

Meld deg på for å lære mer om ordningen her!

Se eventuelt også nærmere info her på Forskningsrådets nettside!