Innovasjonsworkshop innen robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold

13
jun

13. jun

Gardermoen

Global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon gir store muligheter for automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold.

RINVE-nettverket (Robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold) har som målsetning å legge til rette for at norske aktører kan kapitalisere på de enorme mulighetene som ligger innen RINVEs fokusområder. Vi arrangerer derfor innovasjonsworkshop på Gardermoen den 13. juni. På workshopen skal vi koble reelle behov hos sluttbrukere med muligheter fra leverandører og aktivt jobbe frem nye initiativer. RINVE inviterer alle medlemmer i NCE Aquatech Cluster til å delta.

Mer informasjon og påmelding kommer på www.sintef.no/rinve innen 27. april. Spørsmål kan rettes til Aksel Transeth i SINTEF. Velkommen!