JPI – Sunne og produktive hav (JPIOCEANS) skissefrist

17
mar

17. mar 17:00 - 17:00

Mål for programmet:

JPI Oceans er en koordinerende og langsiktig samarbeidsprosess i Europa med visjon om å medvirke til sunne og produktive hav og kystområder. JPI Oceans har 21 fullverdige medlemsland.

JPI Oceans vil bidra til å konsolidere kunnskap om våre sjø- og havområder på tvers av alle marine og maritime sektorer og forskningsområder. JPI Oceans har tre hovedmål:

  • Stimulere til framveksten av en kunnskapsbasert maritim økonomi og gjøre den mest mulig bærekraftig
  • Sikre god miljøtilstand i havet og optimalisere planlegging av aktiviteter i den marine verden
  • Optimalisere responsen på klimaendringer og redusere menneskelig påvirkning på det marine miljøet

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler. Se for øvrig en svært interessant liste over andre på jakt etter partnere her!

Utlysningen finner du her.