Klimamarin 2019

12
nov

12. nov - 13. nov 11:00 - 13:00

Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim. Lunsj-til-lunsj konferanse.

Klimamarin 12.-13. november 2019

Klimaendringene kommer stadig tettere på oss og vi får mye ny kunnskap om konsekvensene. Klimamarin åpner med en oppdatering på hva de siste rapportene fra FNs klimapanel sier om konsekvenser for matproduksjonen i verden og for livet i havet. Deretter forteller vi om hvordan det står til med klimasporet til norske sjømatprodukter og hvordan det jobbes i næringen for å redusere klimasporet. Til slutt den første dagen, ser vi på hvordan anlegg for havvind kan eksistere sammen med annen marin virksomhet.

På dag to vil Vidar Helgesen, som nå er spesialrepresentant for hav, fortelle om hvilke muligheter havet gir for å redusere klimaproblemene. Vet du at vi må ta opp CO2 fra atmosfæren og havet i tillegg til å redusere CO2-utslippene for å holde oss under en global temperaturøkning på 1,5 oC? Såkalte klimapositive løsninger er et nødvendig tiltak som du får høre mer om før vi ser på hva som gjøres for å utvikle lavutslipps fly. Så ser vi på klimaaspektene ved landbaserte anlegg før vi avslutter dagen med å gå nærmere inn på hvordan klimasporet fra laksefôret kan reduseres.

Temaer på årets Klimamarin vil blant annet være:

  • Hvilke effekter har klimaendringene på det marine miljøet? Hør hva FNs klimapanels siste rapport sier.
  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • CO2 må fjernes fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Vi må endre måten vi produserer mat på – er sjømat en del av løsningen?

Se program.

Informasjon og påmelding her:

https://klimamarin.no/