Våren 2021 blir den tradisjonelle Brohodekonferansen erstattet med en serie lunsjwebinarer. Vårens første lunswebinar blir arrangert 3. mars. og vil ha nærings-ph.d som tema.

Lunsjwebinarene er åpne for alle interesserte og varer en time.

Dypdykk i caser

Bedrifter som satser på kunnskapssamarbeid har et hode foran i utviklingen. Men kan en stipendiat gi økt verdi for selskapet mitt? Kan jeg kombinere spisskompetansen min med en jobb i næringen? Kan vi samarbeide i et prosjekt med felles ressurser?

Smart bruk av nærings-ph.d. som verktøy kan skape nye muligheter for både bedriften, kandidaten og forskningsgruppen.

På møtet får du et dypdykk i noen reelle nærings-ph.d. caser, med muligheter og flaskehalser, erfaringsutveksling og forslag til hvordan du kan benytte deg av verktøyet. Slik er du med å bygge opp en offensiv havbrukssektor i regionen som aktiv tar i bruk forskning.

Program:

  • 11:00: Presentasjon av Brohode Havbruk 2050 og nærings-ph.d.-ordningen.
  • 11:10: Paneldebatt.
  • 11:40: Spørsmål fra deltakerne.
  • 11:55: Oppsummering.

Disse vil delta i paneldebatten:

  • Tor Grande – Prorektor for forskning NTNU.
  • Jørgen Ranum Krokstad- Fagekspert marine konstruksjoner Norconsult.
  • Lisbet Straume og Cathrine Sørensen – Koordinatorer for Offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d. hos Forskningsrådet. 
  • Turid Rustad – professor NTN.
  • Anne Kristine Grostøl Hansen – Forsker Biomar.