Marin Magnet 2020

18
mar

18. mar 10:00 - 16:00

Ocean Opportunity Lab i Oslo

Storby Marin Årskonferanse i Oslo 18. mars 2020

Storby Marin inviterer til årskonferanse på Ocean Opportunity Lab i Oslo den 18. mars 2020   

MarinMagnet – Hva skal til? Er en nasjonal konferanse for de med interesse for næringsutvikling i den blå sektor.

BAKTEPPE

Havrommet er pekt på som et av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping. Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere mat til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.

Hvordan skal storbyene i legger til rette for at Norge møter sine nasjonale og internasjonale ambisjoner som havnasjon? Dette er bakteppet for årskonferansen til Storby Marin – Marin Magnet 2020 som arrangeres i Oslo 18. mars på Ocean Opportunity Lab, klokken 10.00 til 16.00. Konferansen er gratis.

Vi har utfordret ulike interessenter til å debattere:

  • Hvordan ser kartet for fremtidens næringsliv ut?
  • Kapitalen som skal til?
  • Konsekvenser av regionreformen; Får byene større betydning? Hvordan vil det fremme vekst?
  • Hvordan kan byene legge til rette for bærekraftig vekst og utnyttelse av tilgjengelige arealer for marin vekst i Norge?
  • Hvordan bidrar storbyene til å stimulere til forskning og innovasjon innen marine næringer?
  • Konkurransekraft gjennom samarbeid – vi får høre fra flere regioner som skaper resultater gjennom marint samarbeid

Mer info og påmelding