Mini-Seminar: Bruk av fiskegjødsel/slam fra settefiskanlegg

23
aug

23. aug 09:30 - 12:30

Clarion Hotel & Congress, Brattøra

I forbindelse med bygging av nye settefiskanlegg og oppgradering av eksisterende anlegg, får NCE Aquatech stadig forespørsler om informasjon om bruk av slam.

Under Nor-Fishing inviterer vi derfor til et mini-seminar med informasjon fra næringsaktører som benytter slam i dag. Seminaret vil ta for seg ulikt bruk av slam, slik som biogass, jordforbedring og forbrenning og hvilke egenskaper slam må ha til ulikt bruk.

I seminaret vil det også bli gitt informasjon om relevante virkemiddelordninger for innovasjonsprosjekter tilknyttet dette området.

Mini-seminaret vil bli fulgt opp med prosjektmøter i fagforum RAS og Slam utover høsten 2018.

Seminaret er kun for partnere av NCE Aquatech og NCE Aquaculture

Tidspunkt Tema Foredragsholder
09:30 – 10:00 Registrering og kaffe
10:00 – 10:05 Velkommen Kristian Henriksen,
NCE Aquatech
10:05 – 10:20 Kartlegging av verdikjeden for slam Geir Tevasvold,
Rambøll
10:20 – 10:40 Bruk av slam Øyvind Thorsen,
Sterner AS
10:40 – 11:00 Bruk av slam Steinar Wasmuth,
Bioretur
11:10 – 11:20 Bruk av slam Tore Fløan,
Ecopro AS
11:20 – 11:40 Bruk av slam Goran Radanovic,
Grønn Gjødsel 
11:40 – 12:00 Bruk av slam Tom Berntsen, Norcem/Renor
12:00 – 12:20 Bruk av slam TBA
12:20 – 12:30 Spørsmål, diskusjon og informasjon om aktuelle virkemidler
12:30 Lunsj – seminar ferdig

Miniseminar om bruk av slam

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.