I samarbeid med NCE Aquatech Cluster, inviterer Innovasjon Norges kontor i Russland, til webinar om akvakulturnæringen i Russland. Under webinaret vil du få en oversikt over næringen i landet, samt utfordringer og muligheter for norske selskap. I tillegg blir det også en presentasjon av Innovasjon Norges Global Growth-program, som er rettet mot bedrifter som vil satse i det Russiske markedet.

Akvakultur er en relativt ny sektor i Russland og har fem prosent av landets fiskeproduksjon. Samtidig er det en sektor i rask vekst, med 10 til 15 prosent årlig vekst. Dette gjør akvakultur til en av de raskest voksende næringene i Russland.

Russiske myndigheter prioriterer og satser på utviklingen av akvakulturnæringen. Regjeringen har satt som mål å øke det nasjonale fiskekonsumet fra 18 til 23 kilo per person per år. Det betyr at den lokale produksjonen må opp med 618 000 tonn innen 2030.

Geografisk er Russland et land med store vannressurser. Samtidig er bare 23 prosent av vannressursene tatt i bruk. Russiske myndigheter har derfor begynt å klargjøre områder for fiskeoppdrett. Disse områdene skal fordeles gjennom et auksjonssystem.

Webinaret vil foregå på engelsk, og blir ledet av markedsrådgiver ved Innovasjon Norges kontor i Russland, Desja Sjaronova, og seniorrådgiver Lubov Bychkova.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Alle påmedlte partnere vil få tilsendt Teams-link til webinaret 13. april.

Husk å sette av tid i kalenderen.

Webinaret er kun for NCE Aquatech Clusters partnere.