Kapasitetsløftprosjektet «Brohode havbruk 2050» har som mål å være et brohode for et bredt samarbeid mellom næring, forskning og utdanning innen havbrukProsjektet ledes av NTNU og ett av hovedmålene er å bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen. Dette omfatter blant annet å øke bruken av Nærings-ph.d.-ordningen. 

Nærings-ph.d. (doktorgradsprosjektet i bedrift) er et viktig og ettertraktet virkemiddel som skal bidra til å øke forskerrekruttering, forskningsinnsatsen og langsiktig kompetansebygging i bedrifter 

Et Nærings-ph.d.-prosjekt gir en kvalifisert ansatt mulighet for videreutvikling og videreutdanning innen forskning som er tilpasset bedriftens behov og utfordringer. For bedriften vil det bidra til å videreutvikle sin virksomhet, styrke kompetanse, kunne gi spisskompetanse på et fagfelt og utvikle nettverk i forskningsmiljøer og på denne måten komme faglig i front innen sitt forretningsområde. 

Meld deg på infomøte for å høre mer om ordningen!