NTNU Videre vil nå gjenta kurset «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk».

Pilotkurset som ble gjennomført i samarbeid med prosjektet Brohode Havbruk 2050 fikk svært gode tilbakemeldinger. Nå er NTNU klare for å gjennomføre et enda mer tilpasset kurs, basert på erfaringer fra det første kurset. Her kan du treffe andre fra næringen, få grundig innføring i faget og diskutere viktige spørsmål innen dette viktige temaet.

Gå til søknad HER.

Frist: 19. desember.

 

Mer info:

Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

Start: 25.01.2022
Søknadsfrist: 19.12.2021

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MR6006

Havbruksnæringen utvikles raskt og krav og forventninger til risikoanalyser og styring av sikkerhet for personer, utstyr og fisk øker kontinuerlig.

For å møte disse kravene tilbyr vi et kurs som gir en samlet oversikt over sikkerhetsstyring og risikoanalyser, hvor vi kombinerer en solid teoretisk bakgrunn med eksempler og illustrasjoner fra næringen.

Målgruppe

Aktuelle virksomheter er oppdrettere, service-selskaper, teknologileverandører, rådgivere til næringen og myndigheter. Personer som vil ha nytte av et slikt kurs er:

 • Alle som arbeider med HMS, fiskevelferd og miljø.
 • Driftsledere og andre ledere som har ansvar for drift av anlegg, fartøyer, og landvirksomhet.
 • Ansatte hos leverandører som har ansvar for HMS
 • Ansatte i rådgivningsbedrifter som arbeider med denne type problemstillinger
 • Ansatte i tilsynsmyndigheter
 • Ansatte i forvaltning

Innhold

Målet med kurset er å gi deltakerne innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk.

I begrepet «sikkerhet» legger vi både sikkerhet for personell, utstyr og fisk, skader på miljø og fiskevelferd.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kjenne hovedelementene i god styring av sikkerhet og de skal kunne bidra til å utvikle disse og bruke de i praksis i sin egen virksomhet.
Konkrete tema vil være:

 • Risikobildet innen næringen – hva er de viktigste hendelsene og hva er årsakene
 • Sikkerhetsstyring som prosess
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Kartlegging og analyse av risiko
 • Akseptabel risiko og akseptkriterier
 • Identifikasjon og valg av tiltak for å redusere risiko
 • Oppfølging av sikkerhet – menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold
 • Rapportering, gransking og læring av hendelser, ulykker og nestenulykker
 • Kommunikasjon og konsultasjon

Det vil bli lagt vekt på en kombinasjon av solid teoretisk grunnlag og praktiske eksempler fra
næringen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger:

Første samling: 25. – 27. januar 2022
Fysisk samling ved NTNU Trondheim.

Andre samling: 1. – 2. mars 2022
Digital samling.

Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir kansellert eller gjennomført på andre måter.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Tekstbehandling, regneark etc.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 22.03.2022

Hjemmeeksamen 22. mars kl 09.00 -13.00, og en obligatorisk oppgave med omfang på ca ett ukeverk.
Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Pensumlitteratur/kursmateriell

 • Kongsvik et al: Sikkerhet i arbeidslivet, Fagbokforlaget, 2018
 • Rausand og Utne: Risikoanalyse – teori og metoder, Tapir Akademisk Forlag, 2009

Ytterligere litteratur vil bli gjort tilgjengelig gjennom Blackboard.

Annen informasjon

Kurset vil være på masternivå og gi 7.5 studiepoeng. Forventet arbeidsomfang for denne type
kurs er stipulert til totalt 150-200 timer.

Aktivitetene i kurset vil bestå av:

 • Forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner som gjennomføres over to samlinger med varighet på hhv 3 og 2 dager.
 • En obligatorisk oppgave med omfang på ca ett ukeverk. Formålet med denne er å praktisere deler av det man lærer i kurset. Oppgaven kan med fordel ta utgangspunkt i en problemstilling fra egen virksomhet.
 • Hjemme-eksamen

Maks antall deltagere er 25. Det kan være en fordel om det er mer enn én deltager fra
virksomheten. Det betyr at man har kolleger å diskutere med underveis og etter at kurset er gjennomført og man skal praktisere kunnskapen. Søkere prioriteres etter «først til mølla»-prinsippet.

Kursansvarlig er Professor Stein Haugen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU. Andre forelesere vil også bli benyttet.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

Inkluderer lunsj og forfriskninger samt en kursmiddag.
I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden

Referanser

Kurset har gitt meg en god innføring i ulike sider ved risikovurdering og risikostyring. Gjennom bakgrunnsteori og eksempler har jeg fått en helhetlig forståelse av hvordan en kan identifisere og redusere risiko gjennom en systematisk tilnærming til fagfeltet. Dyktige forelesere og et godt forberedt opplegg gjorde kurset interessant og nyttig for min del. Eksamensformen med en nettbasert 4-timers eksamen og en valgfri skriftlig hjemmeoppgave gjorde at jeg kunne relatere fagstoffet til min egen arbeidsplass, noe som var svært nyttig med tanke på å kunne ta i bruk kunnskapen fra kurset. Kursdeltaker, høsten 2020

Nyttig kurs som gir en større forståelse for hvordan man gjennomfører risikoanalyser i en virksomhet. Kursdeltaker, høsten 2020

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Stein Haugen , Professor NTNU, Institutt for marin teknikk
Mobil: 934 83 907
Epost: [email protected]

Kontakt

Marion Alseth , NTNU VIDERE
Telefon: 73590070
Epost: [email protected]
Kilde: NTNU Videre