I dette kurset får du en grunnleggende introduksjon til biologien og teknologien i et RAS-anlegg. Kurset er satt sammen av både e-læringskurs og webinarer. Deltagerne vil få både oppfølging og undervisning av våre erfarne instruktører i løpet av kurset.

Målgruppe: Kurset passer både for biologisk og teknisk personell. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursopplegg:

  1. Oppstartswebinar med instruktør. Introduksjon og gjennomgang av oppsettet i kurset.

  2. Kursbolk 1: Deltagerne jobber seg gjennom de 7 første e-læringskursene på egen hånd. Kursene omhandler følgende tema: Introduksjon til RAS; Karbondioksid; Fiskekaret; Hva er pH?; Oksygen; Partikler/slam; Teknisk anleggsdrift.

  3. Midtveiswebinar med instruktør. Her tar vi en oppsummering av den første kursbolken – deltagerne bør samle opp spørsmål til denne oppsummeringen. Det blir også tid til en Kahoot og en introduksjon til den neste kursbolken.

  4. Kursbolk 2: Deltagerne jobber seg gjennom de 5 siste e-læringskursene på egen hånd. Kursene omhandler følgende tema: Smoltifisering; Produksjonsplanlegging; Hva er stress?; Biofilter; Biosikkerhet.

  5. Avslutningswebinar med instruktør. Her tar vi en oppsummering av kursbolk nummer 2, samt spørsmål og svar. Det vil også bli en gjennomgang av oppgaver/case som deltagerne skal jobbe med etter webinaret.

  6. Case-løsning: Deltagerne jobber med oppgavene de fikk presentert på avslutningswebinaret. Disse leveres inn, og deltagerne får tilbakemelding fra våre instruktører.

Dette kurset vil gå jevnlig framover, med oppstart:

  • 15. november kl 10-11 (midtveiswebinar 29. november, avslutningswebinar 13. desember, frist for innlevering av case 17. desember).

  • 31. januar kl 10-11 (midtveiswebinar 14. februar, avslutningswebinar 28. februar, frist for innlevering av case 4. mars)

  • 7. mars kl 10-11 (midtveiswebinar 21. mars, avslutningswebinar 4. april, frist for innlevering av case 8. april)

  • 25. april kl 10-11 (midtveiswebinar 9. mai, avslutningswebinar 23. mai, frist for innlevering av case 30.mai)

Pris: 6500 kr eks mva.

Les mer og meld deg på her!