Skissefrist MarTERA – maritime og marine teknologier

26
mar

26. mar

Utlysningen MarTERA: Marine and maritime technologies for a new ERA har skissefrist den 29. mars og frist for fullstendig søknad den 6. september 2019. Satsningsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologier
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner
  • Avansert fremstilling og produksjon
  • Trygghet og sikkerhet

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst to uavhengige institusjoner fra minst to ulike deltakerland. Søknader med norsk deltagelse må inkludere norske industripartnere.

Mer samlet info finnes i tidligere nyhetssak.