Søknadsfrist EUROSTARS for SMB-er

28
feb

28. feb 20:00 - 20:00

Her er det anledning for SMB-er med egne forskere å søke opptil 50 % EU-støtte til prosjekter. De må samarbeide med en eller flere andre SMB-er i andre Eurostars-land. FoU-miljøer og større bedrifter kan også være med, under egne betingelser. Søknadsfristen er 28. februar kl 20:00.

Mål for programmet:

Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA-nettverket  og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende SMB-er. Det administreres av EUREKA-sekretariatet i Brussel og bygger på EUREKAs ubyråkratiske «bottom-up»-tenkning, der bedriftene har full kontroll med innholdet i prosjektene. Programmet setter ingen begrensninger i forhold til bransjer, sektorer eller teknologiske områder. Prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste, og de må ha et sivilt formål.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra FoU-utførende små og mellomstore bedrifter. Prosjektet må være et samarbeid med minst én partner fra et av de andre Eurostars-landene, og prosjektleder må være en forskningsutførende SMB.

Varighet: 2014–2020, prosjektperiode maksimalt 3 år.

Norske bedrifter som søker vil få veiledning og bistand fra EUREKA-kontoret i Forskningsrådet

.Her kommer du direkte inn i utlysningen.

Merk at det er veiledningene på den europeiske hjemmesiden (www.eurostars-eureka.eu) som til enhver tid er gjeldende.