Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN)

25
sep

25. sep 13:00 - 13:00

Vi minner om søknadsfristen for Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN), Norges Forskningsråd.

Tips: I høst benyttes det nye maler, og det er viktig å merke seg at budsjettet nå skal bygges opp mer i tråd med EU-prosjekter. Her budsjetteres det med at ulike typer aktiviteter og størrelse på bedrifter utløser ulik andel støtte.

Få en rask innføring ved å se gjennom videoen i utlysningen!

Finn utlysningen her.