Søknadsfrist for regional kvalifiseringsstøtte

25
sep

25. sep

Vi minner om muligheten for å søke 200-500 000 NOK i støtte til forprosjekt gjennom ordningen Regional kvalifiseringsstøtte. Finn link til utlysningen her.

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalfisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.

Støtten fra RFFMIDT skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter og kommunale virksomheter i regionen.

Varighet på prosjektet: 6-12 måneder