Søknadsfrist kl 13:00 for innovasjonsprosjekt i næringslivet

10
okt

10. okt 13:00 - 13:00

Forskningsrådet utlyser midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet én gang i året. Søknadsfristen i 2018 er 10. oktober kl 13:00.

  • Dette er FoU-prosjekter som skal føre til innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos bedriftene som deltar i prosjektet.
  • Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 % av prosjektkostnadene.
  • Kan søkes av bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner  som er registrert med organisasjonsnummer.
  • Det må være en viss forskningskomponent med i prosjektet.
  • Omtrent 30 % av søkerne innvilges støtte.

Utlysning vil skje tidlig i, eller i midten av mai. Da gis det også anledning for å sende inn en kort skisse, som NFR gir nyttig tilbakemelding på.

Finn utlysninger her