PILOT-E lyser midler til prosjekter innen utslippsfri maritim nærskipsfart, hydrogen og et energisystem for omstilling

Det blir ny søknadsfrist i september 2021 og prosjektoppstart fra januar 2022. Utlysningen åpner for søknader i juni.

PILOT- E er en ordning etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er at nye produkter og løsninger innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk og bidrar til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Årets temaer

  • Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart.
  • Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt.
  • Et energisystem for omstilling.

Se mer informasjon om utlysingen på PILOT-Es nettsider.