TEKSET 2021 – Innovasjon for settefisk

16
feb

16. feb 09:00 - 13:00

Digitalt

Påmelding til årets digital konferanse er nå åpen!

Årets tema er «Helhetlig produksjon av laks – hvordan kan settefiskproduksjon bidra til redusert dødelighet i sjø?»

TEKSET har utviklet seg til å bli den største årlige settefiskkonferansen i Norge og en viktig møteplass for oppdrettsnæringa. Konseptet med korte presise innlegg fra oppdretterne, leverandører, forskningen og offentlig forvaltning, kombinert med gode diskusjoner rundt bordene, har vist seg å være et konsept deltagerne setter pris på. Fokus er på innovasjon, ny teknologi og nyskaping som utvikler settefisknæringen.

TEKSET 2021 vil bli arrangert som en digital konferanse 16. februar fra kl 09-13. Vi arbeider med å bevare de gode kvalitetene ved TEKSET også over i en digital konferanseflate. Vi vil fortsette med korte, konkrete innlegg fra oppdrettere, leverandører og forskere som presenterer nyvinninger fra næringa.

TEKSET Digital 2021 vil sette søkelys på en helhetlig tankegang i produksjon av settefisk gjennom biologiske og teknologiske løsninger for bedre fiskevelferd, vannkvalitet og biosikkerhet for å sikre gode prestasjoner i sjø. Hvordan kan settefiskproduksjonen bidra til redusert dødelighet i sjø? Endelig program vil bli offentliggjort i midten av januar.
Påmelding er nå åpnet for deltager og utstillere.