Målet med dette webinaret er å gi innsikt i og engasjere til nærings-ph.d. som et verktøy for utvikling av ansatte i egen bedrift. Et Nærings-ph.d.-prosjekt gir en kvalifisert ansatt mulighet for videreutvikling. For bedriften vil det bidra til å videreutvikle virksomheten, styrke kompetanse, gi spisskompetanse på et fagfelt og økt nettverk i forskningsmiljø.

 

Program

11.00 Velkommen og introduksjon til nærings-phd

11.10 Jørgen Ødegård, Seniorforsker – AquaGen

Vi får innsikt i hva prosjektet gikk ut på og hva bedriften og eventuelt kundene fikk ut av resultatene. I tillegg til å fortelle om hvordan prosjektet har påvirket kompetanseutvikling for seg selv og bedriften.

11.25 Kathrine Kjos Five, Nærings-ph.d. – Nutrimar

Dialog om det faglige innholdet i prosjektet hennes samt kompleksiteten og omfanget av det hun gjør.  Vi får også innblikk i hva resultatene vil bidra til.

11.35 Erna Henriette Dahl Tyskø, Offentlig ph.d. – Ørland kommune

Hun vil dele sine brennende engasjement for hvor positivt et ph.d.- prosjekt kan være for arbeidsplassen, og for kraften i å «heie» på hverandre.

11.50 Åpen diskusjon og spørsmål

12:00 Avslutning

Om foredragsholderne

Foto: AquaGen.

Jørgen Ødegård jobber som seniorforsker hos AquaGen. Selskapet er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen. Jørgen Ødegård har tidligere vært veileder for en nærings-ph.d. og mener det har vært positivt for bedriften å ha en nærings-ph.d.

 

 

Foto: Ingrid Sandbakken.

 

Kathrine Kjos Five tar en nærings-ph.d. i samarbeid ned Nutrimar og NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap/Institutt for biologi.

 

 

Erna Henriette Dahl Tyskø jobber som enhetsleder for forvaltning og administrasjon i Ørland kommune. Hun tar en offentlig ph.d i samarbeid med Ørland kommune og Høgskulen på Vestlandet ( HVL). Erna Henriette er spesielt opptatt av hvilke muligheter og ringvirkninger ph.d-ordningen kan gi arbeidsplassen og kraften som ligger i å «heie» på hverandre.

 

Meld deg på webinaret for å høre mer om ordningen og bli inspirert til å ta i bruk ordningen!

Kapasitetsløftprosjektet «Brohode havbruk 2050» har som mål å være et brohode for et bredt samarbeid mellom næring, forskning og utdanning innen havbrukProsjektet ledes av NTNU og ett av hovedmålene er å bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen. Dette omfatter blant annet å øke bruken av Nærings-ph.d.-ordningen.