Webinar om nærings-phd

12
aug

12. aug 11:00 - 12:15

Online, Teams

Prosjektet Brohode Havbruk 2050 inviterer til et lunsjmøte for info om nærings-phd.

Brohode Havbruk 2050 har som en av sine oppgaver å stimulere til flest mulig søknader om nærings-phd.

I et nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften og skal være relevant for bedriften. Målet med ordningen er mer samarbeid mellom akademia og næringsliv, i neste omgang økt kompetanse og konkurranseevne for norsk næringsliv.

I webinaret vil vi gå mer konkret inn i hva ordningen er, hva som kreves og anbefalt fremgangsmåte. Dette er basert på informasjon fra NFR og erfaringer formidlet fra næringen og NTNU.

Det vil også bli litt tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Send gjerne en melding til [email protected] hvis du ønsker et ekstra møte på annet tidspunkt – det ordner vi fint!

Det er også sendt invitasjon spesielt til en lang liste med aktuelle veiledere ved NTNU.

Her kan du melde deg på.

Link til møtet (legg gjerne inn i kalenderen din):

Bli med i Microsoft Teams-møte