WEBINAR: Få innblikk i spennende løsninger for fremtidens sjømatnæring!

22
apr

22. apr 11:00 - 12:00

Webinar

Ønsker du å vite mer om hva fremtidens arbeidskraft jobber med? Nå har du muligheten til å få et innblikk i noen spennende masteroppgaver som skal bidra til økt kunnskap og innovasjon i fremtidens sjømatnæring. Tre masterstudenter fra blå sektor vil kort fortelle om sine dagsaktuelle masteroppgaver.

I tillegg vil dette også være annonsering av næringsrelevante problemstillinger/tema til master- og bacheloroppgaver for blå sektor! Dette er en god mulighet for deg og din bedrift dersom dere har vurdert og har et ønske om å øke FoU og innovasjon i bedriften. Her vil du få gode innspill til hvordan et oppgavesamarbeid kan se ut i tillegg til å ha mulighet til å delta med egne ideer og tanker.

Foredragsholdere er:

Hanna Østvik, Masterstudent NTNU:
Gjennom masteroppgaven skal det undersøkes om holdbarheten til laksefilet kan forlenges ved bruk av bioaktive komponenter fra butare (Alaria esculenta). Det er kjent at butaren både har antimikrobielle og antioksidative egenskaper, og oppgaven går ut på å undersøke om aktiv emballasjeteknologi med bioaktive komponenter fra butaren har en effekt på de forringende reaksjonene som skjer i laksen, og dermed bidrar til økt holdbarhet.

Mathias Myheim, Master i marinbiologi NTNU (Ocean resources):
I oppgaven skal jeg undersøke potensialet for opptak av resirkulering av fosfor fra lakseoppdrett, gjennom rødalgen Palmaria palmata. Fosfor er en begrenset ressurs globalt, samtidig som det er en viktig bestanddel i kunstgjødsel. Oppdrett av fisk og makroalger sammen i et integrert multitrofisk havbrukssystem (IMTA) kan være en løsning for å utnytte denne begrensede ressursen bedre.

Sigurd Nilsen Myhre, Masterstudent NTNU
Marin teknikk: I min oppgave vil jeg designe et taredyrkingsfartøy som skal være nullutslipps, og se på hvordan autonome egenskaper kan implementeres i løsningen. Det vil også være et fokus på selve høstemekanismen, og om den kan designes for å brukes på anlegg av forskjellige utforminger.

NTNU Brigde kan brukes av studenter og bedrifter til å knytte kontakt om oppgavesamarbeid, praksisplasser og studierelevante stillinger. Les mer om dette HER

Påmelding til Webinar 22.04